begeleiding-hendriks projectbegeleiding
Wat doen wij?
PROJECTBEGELEIDING
Een project managen behoort tot één van de specialismen van Hendriks Projectbegeleiding. Kennis van de techniek en het proces spelen een grote rol om een project beheersbaar te houden.

Als een spin in het web bepaald de projectleider de koers om een project in de juiste richting te sturen. Goede communicatie met alle betrokken partijen is daarbij cruciaal, met respect voor belangen van betrokken partijen, zonder concessies te doen aan het projectresultaat.

DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT
De uitvoering van een civiel- of cultuurtechnisch werk kenmerkt zich door een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in welke vorm dan ook. De investeringen die gedaan worden, moeten leiden tot een resultaat dat de opdrachtgever voor ogen heeft. Maar hoe wordt dit resultaat bereikt? Wordt de juiste kwaliteit en het goede materiaal geleverd?

Dit soort vragen zijn een uitstekende reden om de uitvoering van een werk onder controle te houden: letterlijk en figuurlijk! De directie is gemachtigd om namens u op te treden en toezicht te houden op de naleving van de overeenkomst. Met uitzondering van beslissingen die financieële gevolgen (kunnen) hebben: deze beslissingen zijn voorbehouden aan de opdrachtgever. Naast de controle op de uitvoering draagt de directie ook zorg voor de administratieve afhandeling van het werk.

Met toezicht en directievoering op een werk is de controle op naleven van de overeenkomst geborgd. Een deskundige met ruime kennis van de techniek, de werkwijze en de regelgeving: Hendriks Projectbegeleiding!

Voor welke werken kunt u bij ons terecht?
Directievoering op projecten
termijnbewaking
afstemmen meer-minderwerk
projectcoördinatie
technische advisering
projectadministratie
projectcommunicatie
werkopnames
werkvoorbereiding
plannen en aansturen van werken in uitvoering
bewaken begroting
opleveren
communicatie opdrachtgever
bewaking ProjectKwaliteitsPlan en V&G-plan
opstellen begrotingen
leiding geven aan personeel en onderaannemers

Op het gebied van:
Rioleringswerken
Verhardingen
Grondwerken
Kabels en leidingen
Aanleg en beheer van sportvelden
Dijkversterkingen
Etc.